Skip to main content

การค้ามนุษย์คืออะไร

การค้ามนุษย์เป็นการค้าแรงงานทาสยุคใหม่รูปแบบหนึ่ง เป็นอาชญากรรมที่บุคคลหนึ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทางการเงินจากบุคคลอื่น ผู้ค้ามนุษย์หาโอกาสจากสถานการณ์ที่เปราะบางของเหยื่อเพื่อบังคับขู่เข็ญเหยื่อ โดยมักจะใช้ความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจเพื่อจำกัดอิสรภาพของเหยื่อ  และยังอาจรวมถึงกีดกันเหยื่อในกรณีที่มีการพึ่งพาทางการเงิน (เพื่อที่อยู่อาศัย อาหาร เอกสาร) และ/หรือเพียงแค่ข่มเหงเหยื่อที่อ่อนแอ ผู้ค้ามนุษย์อาจดำเนินการกันเป็นขบวนการ แต่ก็อาจดำเนินการเพียงลำพังได้เช่นกัน

การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ผู้ชาย ผู้หญิง และคนข้ามเพศจากทุกเชื้อชาติ (เบลเยียม สหภาพยุโรป และนอกสหภาพยุโรป) คุณก็อาจตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน!

Header-image-masked.png

การค้ามนุษย์มีได้หลายรูปแบบ ได้แก่

การแสวงประโยชน์ทางเพศ

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศจะถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับเงินจากผู้ที่แสวงประโยชน์ ผู้แสวงประโยชน์อาจบังคับ หลอกลวง หรือชักจูงเหยื่อโดยสัญญาว่าจะให้สินค้า เงิน หรือชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการตอบแทน เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในการค้าประเวณีเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหนังโป๊ บริการเพื่อนแก้เหงา และบนอินเทอร์เน็ตด้วย

การขูดรีดแรงงาน

เหยื่อต้องทำงานในสภาวะที่ขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือต้องทำงานเป็นเวลานานในสภาพที่เลวร้ายเพื่อแลกกับเงินเดือนเพียงน้อยนิดหรืออาจไม่ได้รับค่าจ้างเลย เหยื่อมักถูกโดดเดี่ยวและ/หรือต้องพึ่งพานายจ้างเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย การเข้ารับการรักษาพยาบาล และ/หรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เหยื่อของการขูดรีดแรงงานพบได้ในเกือบทุกภาคส่วน (ร้านอาหาร เกษตรกรรม การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย)

การบังคับให้กระทำอาชญากรรม

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับให้กระทำอาชญากรรมจะถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมอย่างไม่เต็มใจเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ผู้แสวงประโยชน์จะใช้ความรุนแรง การหลอกลวง การทำให้ติดยาเสพติด หรือหนี้สิน เพื่อควบคุมเหยื่อและบีบบังคับให้เหยื่อกระทำการที่ผิดกฎหมาย การแสวงประโยชน์รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในแก๊งเด็กวัยรุ่น

การแสวงประโยชน์จากการขอทาน

เหยื่อต้องทำการขอทานเพื่อหารายได้ให้ผู้แสวงประโยชน์ ซึ่งมักเป็นสมาชิกในครอบครัว พวกพ้อง หรือเครือข่ายของตน โดยเหยื่อจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมและแรงกดดันตลอดเวลา และต้องทนเผชิญกับความรุนแรงและการข่มขู่หากไม่สามารถหาเงินได้อย่างเพียงพอ

การเอาไปซึ่งอวัยวะอย่างผิดกฎหมาย

เหยื่อถูกแสวงประโยชน์จากอวัยวะ โดยผู้แสวงประโยชน์จะหลอกให้เหยื่อ “ขาย” อวัยวะเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อย หรือด้วยการให้สัญญาเลื่อนลอย และ/หรือใช้ความรุนแรง จากนั้นจะนำอวัยวะไปขายต่อเพื่อเงินจำนวนมหาศาล

สิ่งที่เราจะดำเนินการเมื่อคุณติดต่อเรา

เราจะรับฟังคุณ

เราจะร่วมกันประเมินสถานการณ์และความประสงค์ของคุณ หากเราประเมินแล้วว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เราจะเชิญคุณไปที่ศูนย์ดูแลในพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

 หากเราประเมินแล้วว่าสถานการณ์ของคุณไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาองค์กรที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคุณ

เราจะพูดคุยกับคุณ

ในระหว่างที่คุณมาพบกับเราที่สำนักงาน เราจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ และหากเป็นที่แน่ชัดว่าคุณเข้าข่ายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เราจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิของคุณ ความช่วยเหลือที่อาจได้รับ รวมถึงกระบวนการคุ้มครองเหยื่อ

เราจะเสนอความช่วยเหลือแก่คุณ

หลังจากการพูดคุย คุณจะมีทางเลือกว่าต้องการทำสิ่งใดต่อไป คุณสามารถยอมรับข้อเสนอของเราเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเหยื่อ แต่คุณก็สามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับได้เช่นกัน ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการหาองค์กรอื่นที่อาจให้ความช่วยเหลือในแบบที่คุณต้องการได้

สถานการณ์ของฉันเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่

หากคุณไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นั้นเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ คำถามเหล่านี้ช่วยให้คุณทราบได้

 • คุณถูกบังคับให้ทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือไม่
 • คุณต้องทำงานเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับค่าจ้างเลยหรือไม่
 • คุณถูกบังคับให้ทำงานแม้ตอนที่คุณป่วยหรือบาดเจ็บหรือไม่
 • มีคนข่มขู่คุณ ครอบครัวของคุณ หรือคนที่คุณรักหรือไม่
 • มีคนควบคุมคุณและติดตามการเคลื่อนไหวของคุณหรือไม่
 • มีคนเอาหนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของคุณไปหรือไม่
 • คุณรู้สึกติดอยู่ในสถานการณ์นี้ และคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นหรือไม่

หากคุณตอบว่า “ใช่” 2 ข้อขึ้นไป คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รีบกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อเรา เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยคุณหาทางออก

ค้นหาหน่วยงานช่วยเหลือใกล้คุณ

เราเป็นใคร

เบลเยียมมีศูนย์ดูแลเฉพาะทาง 3 แห่งที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้แก่ PAG-ASA, PAYOKE, SÜRYA เราประสานงานกันเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกค้ามนุษย์และแสวงประโยชน์ในเบลเยียม เราจะให้คำแนะนำ ข้อมูล และช่วยเหลือฟื้นฟูเหยื่อจากการถูกแสวงประโยชน์ให้กลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตนเองดังเดิมและหลุดพ้นจากอำนาจของการค้ามนุษย์

เราดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของกระบวนการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ในเบลเยียม

เรามอบบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของคุณ

ความช่วยเหลือที่เรามอบให้เหยื่อ

 • ที่พักพิงและที่อยู่อาศัย

  ศูนย์ดูแลในพื้นที่แต่ละแห่งมีที่พักพิงสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยฉุกเฉิน ซึ่งตั้งอยู่ในที่อยู่ลับเพื่อความปลอดภัยของเหยื่อ เหยื่อจะมีที่หลบภัยอันปลอดภัยเพื่อเริ่มกระบวนการฟื้นฟูตนเอง หลังจากอยู่ในที่พักพิงสักพัก เราสามารถช่วยหาที่อยู่อาศัยในแฟลตให้เช่าได้

 • ความช่วยเหลือทางสังคม

  เราจะให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่เหยื่อแต่ละรายตามความต้องการ เพื่อช่วยฟื้นความมั่นใจและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ เราจะช่วยในด้านที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา การจ้างงาน สวัสดิการสังคม การดูแลสุขภาพจิต และด้านอื่นๆ ในชีวิตตามสถานการณ์ของผู้เป็นเหยื่อ

 • ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  เรามอบความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อช่วยเหยื่อแต่ละรายแสวงหาความเป็นธรรมและในระหว่างการให้ความร่วมมือกับระบบกฎหมายในเบลเยียม

 • ความช่วยเหลือด้านการจัดการเอกสาร

  เราให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในเบลเยียม

ขอความช่วยเหลือ ฟรีและเป็นความลับ

ขอความช่วยเหลือ ฟรีและเป็นความลับ

ในกรณีเหตุด่วนเหตุร้าย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่ 101

หากต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำ โปรดกรอกแบบฟอร์มของเรา ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ดูแลในพื้นที่จะติดต่อคุณในวันทำการถัดไป หากคุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ คุณสามารถโทรหาเราหรือเข้ามาพบเราได้ในเวลาทำการ โปรดหาศูนย์ดูแลใกล้บ้านคุณ

เราให้ความช่วยเหลือฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ แม้ว่าคุณจะไม่มีเอกสารผู้อยู่อาศัยก็ตา

ขอความช่วยเหลือ ฟรีและเป็นความลับ

ในกรณีเหตุด่วนเหตุร้าย โปรดโทรแจ้งตำรวจที่ 101

หากต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำ โปรดกรอกแบบฟอร์มของเรา ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ดูแลในพื้นที่จะติดต่อคุณในวันทำการถัดไป หากคุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ คุณสามารถโทรหาเราหรือเข้ามาพบเราได้ในเวลาทำการ โปรดหาศูนย์ดูแลใกล้บ้านคุณ

เราให้ความช่วยเหลือฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ แม้ว่าคุณจะไม่มีเอกสารผู้อยู่อาศัยก็ตา

ด้วยความช่วยเหลือจาก Team Justice