Премини към основното съдържание

Какво представлява трафикът на хора?

Трафикът на хора е съвременна форма на робство. Това е престъпление, при което едно лице експлоатира друго лице, за да печели пари в своя полза. Трафикантите на хора се възползват от уязвимото положение на жертвите си, за да установят контрол над тях. Често те използват физическо или психическо насилие и ограничават свободата на жертвата.  Те обаче могат и да поставят жертвите си в ситуация на икономическа зависимост (жилище, храна, документи) и/или просто да злоупотребяват с известно уязвимо положение. Трафикантите могат да действат в рамките на престъпна мрежа, но могат да действат и самостоятелно.

Трафикът на хора може да засегне всички: възрастни и деца, мъже, жени и транссексуални, от всякакви националности (белгийски, от ЕС и извън ЕС). Вие също може да сте или да станете жертва!

Header-image-masked.png

Трафикът на хора може да приема различни форми

Сексуална експлоатация

Жертвите на сексуална експлоатация са принудени да предоставят сексуални услуги, за да печелят пари за експлоататора. Експлоататорът може да принуди, манипулира или убеди жертвата си с обещание за вещи, пари или по-добър живот. Това се случва не само в сферата на проституцията, но и в порноиндустрията, в ескорт услугите и в интернет.

Трудова експлоатация

Жертвите са принудени да работят в условия, накърняващи човешкото достойнство: твърде продължително работно време срещу ниско или никакво заплащане, и в лоши условия. Те често биват изолирани и/или зависят от работодателя си по отношение на храна, жилище, достъп до здравни грижи и/или социални контакти. Жертви на трудова експлоатация работят в почти всички сектори (ресторантьорство, селско стопанство, строителство и много други).

Принудително престъпление

Жертвите на принудителното престъпление са принудени да извършват престъпления против волята си, в полза на някой друг. Експлоататорът използва насилие, измама, наркотична зависимост или дългове, за да установи контрол над жертвата си и да я принуди да извърши незаконни действия. Това често се случва в младежките банди.

Експлоатация с цел просия

Жертвите се принуждават да просят с цел облагодетелстване на експлоататора, който често е член на семейството, на рода или на мрежата. Те са подложени на непрекъснат контрол и натиск и търпят насилие и заплахи, ако не съберат достатъчно пари.

Незаконно отнемане на органи

Жертвите са обект на експлоатация с цел принудително отнемане на телесни органи. Експлоататорите ги подмамват да „продадат“ свои телесни органи срещу нищожно заплащане, с фалшиви обещания и/или чрез насилие и печелят огромни суми при препродажбата им.

Какво се случва, когато се свържете с нас?

Ще Ви изслушаме

Заедно ще оценим ситуацията и потребностите Ви. Ако преценим, че може да сте жертва на трафик на хора, ще Ви поканим в местен център за социални грижи, за да научим повече за Вашата ситуация.
Ако преценим, че ситуацията Ви не е свързана с трафик на хора, ще направим всичко възможно да намерим организация, която е по-подходяща да Ви помогне.

Ще разговаряме с Вас

По време на срещата в нашия офис ще продължим разговора с Вас и ако се окаже, че сте предполагаема жертва на трафик на хора, ще Ви обясним всичко, свързано с правата Ви, с възможната подкрепа и с програмата за закрила на жертвите.

Ще Ви предложим подкрепа

След това ще имате възможност да изберете последващите си действия: можете да приемете нашето предложение да влезете в програмата за закрила, но можете също да изберете и да не го правите. В този случай няма да можем да Ви окажем подкрепа, но ще направим всичко възможно да намерим друга организация, която може да Ви окаже търсената подкрепа.

За трафик на хора ли става въпрос?

Ако не сте сигурни дали става дума за трафик на хора, тези въпроси ще Ви помогнат да разберете:

 • Принуждават ли Ви се да вършите неща, които не искате?
 • Работите ли продължително време срещу ниско или никакво заплащане?
 • Принуждават ли Ви да работите, дори когато сте болни или пострадали?
 • Някой заплашва Вас, семейството или близките Ви?
 • Някой Ви контролира и следи действията Ви?
 • Някой е взел паспорта и документите Ви за самоличност?
 • Чувствате ли се в безизходица от тази ситуация и смятате ли, че нямате друга възможност?

 

Ако сте отговорили с ДА на 2 или повече от тези въпроси, вероятно сте жертва на трафик на хора. Не се колебайте да попълните формуляра или да се свържете с нас. Ще направим всичко възможно, за да Ви помогнем да намерите решение.

Намерете помощ близо до вас

Кои сме ние?

В Белгия има 3 специализирани центъра за помощ на жертви на трафик на хора: PAG - ASA, PAYOKE, SÜRYA. Заедно работим, за да помогнем на жертви на трафик на хора, прехвърлени и експлоатирани в Белгия. Предлагаме им съвети, информация и подкрепа с цел възстановяване от последиците от експлоатация и възвръщане на контрола върху живота си, в безопасност от попадане в трафика на хора.

Правим това в правната рамка на белгийската програма за закрила на жертвите на трафик на хора.

Нашите услуги са безплатни и поверителни. Ако желаете да разкажете за ситуацията си анонимно, това също е възможно: не е необходимо да съобщавате името си.

Нашата подкрепа за жертвите

 • Подслон и жилища

  Всеки местен център за грижи разполага с приют за спешно настаняване. Намира се на дискретен адрес, за да гарантира безопасността на жертвите. Тук жертвите намират сигурно убежище, за да започнат процеса на възстановяване. След кратък престой в приюта можем да Ви помогнем да намерите жилище под наем.

 • Социална подкрепа

  На всички жертви осигуряваме социална подкрепа, съобразена със съответните им нужди, за да им помогнем да възвърнат увереността си и да започнат да градят нов живот. В зависимост от ситуацията, в която се намират, ще им помогнем за осигуряване на жилище, медицински грижи, образование, трудова заетост, социални грижи, психиатрични грижи и във всяка друга област от живота им.

 • Правна помощ

  Осигуряваме правна помощ, за да подкрепим всяка жертва по пътя ѝ към справедливост и в сътрудничеството ѝ със съдебната система в Белгия.

 • Административна подкрепа

  Подпомагаме жертвите в уреждане на всичките им документи и в преминаване през всички административни стъпки, необходими за уреждане на законното им пребиваване в Белгия.

Получете помощ. Безплатно и поверително

Получете помощ. Безплатно и поверително

В случай на непосредствена опасност се обадете на полицията на номер 101

За да получите помощ и съвет, попълнете нашия формуляр. Квалифициран и обучен консултант от местен център за грижи ще се свърже с Вас на следващия работен ден. Ако предпочитате да разговаряте с някого, можете да се обадите или да ни посетите в работно време. Моля, намерете местен център за грижи близо до Вас.

Нашата помощ е безплатна и поверителна, дори ако нямате документи за пребиваване.

Получете помощ. Безплатно и поверително

В случай на непосредствена опасност се обадете на полицията на номер 101

За да получите помощ и съвет, попълнете нашия формуляр. Квалифициран и обучен консултант от местен център за грижи ще се свърже с Вас на следващия работен ден. Ако предпочитате да разговаряте с някого, можете да се обадите или да ни посетите в работно време. Моля, намерете местен център за грижи близо до Вас.

Нашата помощ е безплатна и поверителна, дори ако нямате документи за пребиваване.

СподкрепатанаЕкип"Правосъдие"